“AFGEROND” meldingen uit de webshop.

[E]en aantal van u heeft ongetwijfeld dinsdagavond eèn of meer mailtjes uit de webshop gekregen, waarin gemeld wordt dat uw bestelling is afgerond. Het ging daarin vaak om oude bestellingen. Een en ander hangt samen met het opruimen van de winkeldatabase. Onze excuses voor eventuele overlast.