Aanmelden voor toernooien en evenementenHet verschuldigde bedrag is vermeld naast de naam van het toernooi. Staat het toernooi er niet bij, dan is de inschrijving nog niet geopend, of de inschrijving is al gesloten. Zorg dat je je altijd tijdig aanmeldt!
Stort dit bedrag op het nummer

NL47 ABNA 0503 8903 67 t.n.v. SNJF

onder vermelding van de naam van het toernooi en je eigen naam.
Als je om de een of andere reden niet meegaat, dan worden gemaakte kosten altijd in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet meedoet. Zie dit artikel voor uitleg hierover.