We hebben de webshop aangepast, zodat het niet meer nodig is om naam, adres en dergelijke gegevens in te voeren. Immers, wij leveren niet af dus het is voor BeterJudo onnodig om die informatie vast te leggen. We hopen dat het daardoor eenvoudiger wordt om bestellingen bij de Webshop te doen.

Aanpassingen webshop
%d bloggers liken dit: