BELANGRIJK: Coronamaatregelen BeterJudo en Katastrof (upd. 12 Aug.)

BELANGRIJK: Coronamaatregelen BeterJudo en Katastrof (upd. 12 Aug.)

We gaan snel weer beginnen, maar helaas is het coronavirus nog niet uitgewoed en zullen we extra maatregelen moeten nemen.

Veel van onze leden hebben een kwetsbare gezondheid en daarom moeten we ons allemaal aan een aantal regels houden. Houd daarbij ook rekening met het feit dat we onze zalen huren, en dat we ons hebben te houden aan de door de verhuurder opgelegde regels. We gaan ons uiterste best doen om de mogelijkheid tot besmetting te verkleinen.

Deze maatregelen zijn opgesteld met de kennis van nu, na de persconferentie van 6 augustus. Het kan zijn dat we op termijn een en ander moeten aanpassen. De lijst met code-oranje landen wordt regelmatig aangepast (zie rechterkolom van deze website)

ALGEMEEN

 • Er wordt geen water verstrekt. Neem allemaal minstens een halve liter mee. Frisdrank is niet toegestaan, van elkaar lenen is niet toegestaan.
 • We komen niet “voor de gezelligheid” een halfuurtje van tevoren. Kom 5 minuten voor aanvang, en vertrek zodra de les weer afgelopen is. Regel dit met je taxi! Moet je wachten, doe dat dan buiten het gebouw. 
 • Neem zo min mogelijk persoonlijke bezittingen mee (horloges, telefoons). We stellen plastic zakjes ter beschikking, daar gaat je naam op, en daar gaat alles in.

DESINFECTIE

 • Voor aanvang van de lessen moet iedereen handen desinfecteren, ook toeschouwers en begeleiders. We stellen daarvoor desinfectiegel ter beschikking.
 • Voor zowel judoka als begeleiders: Voel je je niet goed, koortsig, kortademig, benauwd, hoesten, niezen, heb je iemand in huis met deze klachten of ben je in de afgelopen twee weken in een gebied met code oranje geweest (kijk in de rechterkolom), blijf dan thuis.
  • We kunnen daaraan toevoegen dat, zodra we merken dat iemand excessief hoest, niest of een van de genoemde symptomen vertoont, we die persoon zullen vragen het pand te verlaten.
 • Bent u momenteel betrokken bij een contactonderzoek blijf dan ook thuis, ongeacht of u klachten heeft.

KLEEDKAMERS

 • De kleedkamers zijn gesloten op alle locaties. Kom dus in judopak naar de lessen. Geen judopak=geen les.
  • Er worden geen judopakken of banden uitgeleend. Nieuwe leden: Kom in trainingspak of sportieve kleding.
  • In de Alphons Laudy kunt u alleen gebruikmaken van de toiletten bij de voordeur.
  • Op de Alphons Laudy wordt met stippen aangegeven waar toeschouwers kunnen zitten.
  • In de Dojo Amstelveen kunnen we maar 4 toeschouwers kwijt. Denk na of het absoluut noodzakelijk is dat u blijft kijken. Neem anders plaats naast de tennisbanen, of ga naar de bar. Het terras boven is inmiddels open.
 • We houden in- en uitlooproutes aan.
  • In de Alphons Laudy kan iedereen de dojo in door de normale ingang. Er uit mag alleen door de andere deur rechtsachter, ook voor toiletbezoek.
  • Dit geldt ook voor de Dojo Amstelveen. In door de normale deur, eruit door de deur linksachter.

AANRAKEN, KNUFFELEN etc.

 • De enige mensen die in aanraking komen met judoka zijn Tycho, zijn assistenten en de begeleiders van de judoka. Toeschouwers gaan dus niet helpen met vastmaken van banden of soortgelijke handelingen.
 • Begeleiders: Probeer te zorgen dat highfives, knuffelen, etc. zoveel mogelijk wordt beperkt of vermeden.
 • Helaas! Er worden voorlopig geen koekjes enz. na afloop uitgereikt.

REGISTRATIE

 • Mocht er toch iemand besmet raken dan is het beleid van de GGD om een contactlijst op te vragen. We zullen daarom bij de ingang een lijst bij gaan houden van iedereen die het pand betreedt. Die gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld, en worden vernietigd zodra de coronamaatregelen worden opgeheven.

Een ingekorte versie van dit bericht zullen we in de Whatsapp groep publiceren, korte tijd voordat we weer van start gaan.

WAAROM?

Voor onze doelgroep is het van groot belang om in beweging te blijven. Daarom gaan we proberen om de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat is ook de reden voor de draconische regels hierboven. We vragen eenieders medewerking en oplettendheid.

Situatie 06/08/2020
Update 10/08: De website bevat nu een lijst met landen die onder code oranje vallen.
Update 11/08: Ook mensen die betrokken zijn bij een contactonderzoek blijven thuis.
Update 12/08: Regels aangepast na SNJF bestuursvergadering.

Nee, we zijn nog niet begonnen!

Nee, we zijn nog niet begonnen!


We horen de laatste tijd wat geruchten dat de lessen al begonnen zouden zijn. Ongetwijfeld naar aanleiding van foto’s die vorige week gepubliceerd zijn, waarop je wat katakoppels kunt zien.
Dat zijn onze topteams, en die blijven ook in de vakantie in training. Mogelijk komt er dit jaar een EK aan, en vooral Tycho en David maken grote kans om daar aan deel te mogen nemen. Maar dan moete ze wel getraind zijn natuurlijk.
Overigens is het eind van de vakantie op de kalender te zien: In de rechterkolom van de website staan de aanvangsdata van de eerste lessen.

WhatsApp groep voor BeterJudo

WhatsApp groep voor BeterJudo

De WhatsApp groepen voor de buitensport-judolessen bleken erg succesvol. Je kunt op een heel snelle manier korte mededelingen doorgeven. We hebben daarom besloten om de zes groepen die we nu hebben samen te voegen tot 1 grote groep voor heel BeterJudo.
De zes oude groepen worden in de loop van volgende week opgeheven, omdat de buitenlessen dan ook stoppen.
De groepen worden beheerd door de Judo Crew: Tycho, Christel, Bob, Renske, David en Wil. Zij kunnen berichten in de groep zetten. Het is niet mogelijk om daarop te antwoorden; we willen niet dat het een chatgroep wordt omdat de ervaring leert dat veel leden dan afhaken.

We zullen zoveel mogelijk mensen zelf toevoegen aan de groep, en zullen ook de bestaande groepen binnenkort voorzien van een link om je aan te melden.
Wil je jezelf alvbast aanmelden, scan dan onderstaande QR-code met je telefoon. Of volg deze link.

Update 4/7: De groepen zijn inmiddels verwijderd.

Video Seizoensoverzicht 2019-2020

Video Seizoensoverzicht 2019-2020


Het seizoen is bijna om en daarom is hier het jaaroverzicht. Je zou denken dat er bijna niets gebeurd is maar dat is niet zo; het eerste gedeelte van het seizoen loopt immers van augustus tot en met februari.. en halverwege maar kwam de lockdown. Dus we hebben nog best wat leuke dingen op een rijtje kunnen zetten!

Beleid judolessen per 1/7

Beleid judolessen per 1/7


Zojuist is door de overheid medegedeeld dat het per 1/7 weer toegestaan is om ook binnen weer aan contactsporten te doen. Echter, de zomervakantie begint op 4 juli, en we vinden het niet opportuun om voor drie lesavonden nog de zalen klaar te maken. Dat laatste zullen we ergens in de zomervakantie doen, en dan zullen we volgens plan op 25 augustus weer de eerste lessen in Bovenkerk draaien, en op 26 en 28 augustus in de Alphons Laudy.

Data gecorrigeerd 10/08

Zomervakantie en bandgraduaties

Zomervakantie en bandgraduaties

De zomervakantie nadert, en traditioneel zijn de laatste lessen voor de vakantie altijd die van de bandgraduaties. Helaas gaat dat deze keer niet lukken; we hebben immers nauwelijks aan Judo kunnen doen in de laatste maanden, dus is er weinig om onze judoka op te kunnen beoordelen.

Maar we gaan er van uit dat we na de zomervakantie weer normale lessen kunnen draaien, en daarom hebben we besloten het moment van de bandgraduaties te verplaatsen tot vlak voor de kerstvakantie.

We hopen iedereen weer te zien op de eerste les na de vakantie, en we zullen de data van de eerste lessen op de website vermelden zodra een en ander bekend is.

Ben je nog geen lid van de nieuwsbrief dan kun je je aanmelden in de rechterkolom van deze website. Zorg dat je op de hoogte blijft, het nieuws is momenteel erg variabel!

We hebben een nieuwe kalender!

We hebben een nieuwe kalender!

Zoals aan de rechterkant van de pagina te zien is, hebben we een nieuwe kalender. De oude voldeed niet op een aantal punten en dus is er na lang zoeken nieuwe software geïnstalleerd. We werken hier met kleurcodering:

GROEN Toernooien en evenementen
BLAUW Vakanties en dagen waarop er geen les is
ROOD Afgelastingen

Integratie webshop

Ook is de kalender nu geïntegreerd met de webshop. Om je aan te melden voor een evenement kun je direct in de kalender klikken, er is een voorbeeld aanwezig onder het (afgelaste) Bushi Open toernooi.

En verder..

We weten dat veel mensen buiten BeterJudo onze kalender bezoeken om te zien of er nog A-Judo evenementen zijn. Maar deze kalender laat alleen evenementen voor BeterJudo zelf zien. Wil je de volledige kalender bekijken, dan kun je beter de SNJF website bezoeken.

Aangepaste groepen op dinsdag

Aangepaste groepen op dinsdag

Zo publiceer je de uren voor de buitenlessen, en zo blijkt de aanwas dermate groot dat we alweer moeten aanpassen! We gaan de samenstelling van de twee groepen op dinsdag veranderen:
– Groep 1 van 16:15 tot 17:00 is voor de 3, 4 en 5-jarigen.
– Groep 2 van 17:30 tot 18:30 is voor 6 jaar en ouder.

Zoals blijkt wordt de urgentie voor een pand in Amstelveen groter. Weet u dus van een leegstaande gymzaal of een ander pand waarin BeterJudo zou kunnen lesgeven, dan houden we ons aanbevolen!