Alweer een bericht in de categorie “noodzakelijk kwaad”. Om geen fouten in de formuleringen te maken beelden we hier de tekst van de overheidswebsite af:
Wanneer een ouder naar het buitenland wil reizen met een of meer minderjarige kinderen en het gezag over het/de kind(eren) berust bij beide ouders, alleen bij de andere ouder of bij een instelling, dan is daarvoor altijd de toestemming van die andere ouder of de instelling nodig. Wanneer een andere persoon dan een van de ouders met een of meer minderjarige kinderen wil reizen is de toestemming van degene(n) die het gezag heeft/hebben over de minderjarige(n) (een of beide ouders dan wel een instelling) nodig. De Koninklijke Marechaussee kan bij de grenscontrole altijd aan de persoon die wil reizen vragen of toestemming is verkregen om met de minderjarige(n) te reizen.

In het kort komt het erop neer dat een minderjarige die met 1 ouder reist, toestemming nodig heeft van de andere ouder om te mogen reizen. Reist de minderjarige zonder ouders, dan is er uiteraard toestemming van beide ouders nodig.

Die toestemming wordt geregeld met het formulier dat je HIER kunt downloaden. De handleiding voor het formulier kun je HIER downloaden.
Lees het goed! Het kan problemen voorkomen als de minderjarige bijvoorbeeld medische hulp nodig heeft.

Belangrijk: Reizen met minderjarigen
%d bloggers liken dit: