Besmettelijke aandoeningen

Als een judoka een besmettelijke aandoening heeft, mag deze niet aan de lessen deelnemen.
Bedenk dat veel van onze judoka een zwakke gezondheid dan wel immuunsysteem hebben. Een griepje of verkoudheid komt bij hen harder aan! Bedenk ook dat Judo een contactsport is waarbij men in nauw contact met elkaar komt.

Hieronder is een lijst van zaken waar aan te denken valt en die we in het verleden wel eens zijn tegengekomen, maar er zijn natuurlijk nog veel meer aandoeningen.

  • Voetschimmel
  • Krentenbaard
  • Schurft
  • Vlooien/Luizen
  • Kinderziektes
  • Griep

We zullen de procedures van de GG&GD volgen als het gaat om besmettelijke ziektes zoals bijvoorbeeld kinkhoest. Dat betekent dat we in principe altijd melding doen als de regelgeving daarom vraagt.

Niet besmettelijk maar even belangrijk zijn wondjes. Die moeten altijd gepleisterd zijn.