We hebben het allemaal wel vernomen uit het nieuws: Het Coronavirus is ook in Nederland. Als bestuur van SNJF/BeterJudo hebben we ook gemeend maatregelen te moeten nemen om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden.
Geen handenschudden is een prima advies- maar voor judoka die zich de hele tijd bezighouden met houdgrepen en nauw fysiek contact met elkaar hebben zal dit geen afdoende oplossing zijn.

Onze maatregel is er dus op gericht om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen.

Dat doen we door iedereen te vragen om, zodra je griepachtige verschijnselen krijgt of verhoging, twee weken lang niet naar de judolessen te komen. Dit is in lijn met het advies van het RIVM.

Afzeggen doe je zoals altijd via Whatsapp bij Wil: ‭06 23 04 58 90‬ (en dus niet bij Tycho of Christel!)
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dat via deze site melden.

BeterJudo en het Coronavirus
%d bloggers liken dit: