Verhoging deelnemersbijdrage met ingang van 2020

Verhoging deelnemersbijdrage met ingang van 2020

Het bestuur van SNJF heeft besloten de deelnemersbijdrage voor BeterJudo met ingang van dit jaar te verhogen van € 225,- naar € 250,-.

We zijn hiertoe genoodzaakt omdat de kosten voor met name de huur van het lokaal door de Stichting Kolom per 1/1 enorm verhoogd worden. We doen er van alles aan om verder kosten te besparen, maar helaas is een verhoging van de deelnemersbijdrage op dit moment onvermijdelijk.

U zult in de loop van januari een factuur met het nieuwe bedrag ontvangen.

Het Bestuur van SNJF/BeterJudo

WE HEBBEN DE PLUIM GEWONNEN!

WE HEBBEN DE PLUIM GEWONNEN!


We hebben hem! Er zijn twee bezoekjes van de visitatiecommissie aan vooraf gegaan en felle concurrentie van twee andere verenigingen in Amsterdam, maar wij mogen de Amsterdamse Pluim 2019 op ons naam schrijven!
We willen de Gemeente Amsterdam bedanken, voor het stimuleren van de mogelijkheden voor mensen met een beperking, en Stichting De Pluim voor onze nominatie.
Een stukje erkenning voor ons bestuur, onze overmoeibare medewerkers, en we willen zeker niet de ouders en vooral onze judoka vergeten!
Iedereen die hier aan heeft bijgedragen:

Van harte bedankt!

“AFGEROND” meldingen uit de webshop.

“AFGEROND” meldingen uit de webshop.

Een aantal van u heeft ongetwijfeld dinsdagavond eèn of meer mailtjes uit de webshop gekregen, waarin gemeld wordt dat uw bestelling is afgerond. Het ging daarin vaak om oude bestellingen. Een en ander hangt samen met het opruimen van de winkeldatabase. Onze excuses voor eventuele overlast.

SNJF/BeterJudo neemt deel aan het Erasmus+ Project van de EU

SNJF/BeterJudo neemt deel aan het Erasmus+ Project van de EU

SNJF is al een tijdje bezig met de voorbereiding van het project “AUTJUDO” van de Europese Unie. Dit is een project, aangevoerd door de Spaanse universiteit Ramon Llull, waarin de positieve invloed van het beoefenen van Judo op mensen met autisme wordt onderzocht.
Het project wordt uitgevoerd door 7 samenwerkende organisaties, waaronder twee universiteiten, een aantal overkoepelende bonden en een aantal particuliere organisaties, waaronder de SNJF. De coördinatie is in handen van de Spaanse universiteit Ramon Llull, in Barcelona.

We zitten nog diep in de voorbereiding, maar in de komende maanden zullen we een aantal ouders van onze leden benaderen met de vraag of we, overigens anoniem, de voortgang van hun zoon of dochter drie jaar lang mogen volgen. De resultaten worden internationaal gepubliceerd, en leiden hopelijk tot een sterk verbeterde aanpak van judolessen voor mensen met ASS in de Europese Unie.

Medische informatie en privacy

Medische informatie en privacy

Tot op heden bewaarden we voor sommige leden een MIK, een Medische Informatie Kaart. Daar stonden relevante medische gegevens in, voor als de judoka tijdens een toernooi geblesseerd zou raken. Die gegevens konden we dan aan het medisch personeel geven.

Dat alles is niet meer toegestaan, want die gegevens vallen onder de privacywetgeving. We zullen daarom alle MIK-informatie vernietigen.

Dat betekent dat iedereen voortaan, tijdens toernooien en andere evenementen, zijn verzekeringskaart bij zich moet dragen. Daarmee kan dan medische informatie van de judoka worden opgevraagd zodra dat nodig is, middels het Electronisch Patienten Dossier.

De naschokken van BackToTexel!

De naschokken van BackToTexel!

Een artikel in de Texelse Courant: “Texel voelt als thuiskomen”

Een heel vriendelijk artikel in de Texelse Courant. Helaas kunnen we het artikel niet in onze blog opnemen zonder inbreuk te maken op auteursrecht, dus is HIER de link.

De aftermovie!

Stefan van der Hoogte heeft een aftermovie gemaakt.. en die kun je hieronder bekijken!