BELANGRIJK: Coronamaatregelen BeterJudo en Katastrof

BELANGRIJK: Coronamaatregelen BeterJudo en Katastrof

We gaan snel weer beginnen, maar helaas is het coronavirus nog niet uitgewoed en zullen we extra maatregelen moeten nemen. Veel van onze leden hebben een kwetsbare gezondheid en daarom moeten we ons allemaal aan een aantal regels houden. Houd daarbij ook rekening met het feit dat we onze zalen huren, en dat we ons hebben te houden aan de door de verhuurder opgelegde regels.

Deze maatregelen zijn opgesteld met de kennis van nu, na de persconferentie van 6 augustus. Het kan zijn dat we op termijn een en ander moeten aanpassen.

DESINFECTIE

 • Voor aanvang van de lessen moet iedereen handen desinfecteren, ook toeschouwers en begeleiders. We stellen daarvoor desinfectiegel ter beschikking.
 • Voor zowel judoka als begeleiders: Voel je je niet goed, koortsig, kortademig, hoesten, niezen en dergelijke, heb je iemand in huis met klachten of ben je in de afgelopen twee weken in een gebied met code oranje geweest, blijf dan thuis.
  • We kunnen daaraan toevoegen dat, zodra we merken dat iemand excessief hoest of niest we die persoon zullen vragen het pand te verlaten.

KLEEDKAMERS

 • De kleedkamers zijn gesloten op alle [simple_tooltip content=’Dus ook de toiletten en de douches’]locaties[/simple_tooltip]. Kom dus in judopak naar de lessen.
  • In de Alphons Laudy kunt u alleen gebruikmaken van de toiletten bij de voordeur.
  • Op de Alphons Laudy wordt met stippen aangegeven waar toeschouwers kunnen zitten.
  • In de Dojo Amstelveen kunnen we maar 5 toeschouwers kwijt. Denk na of het absoluut noodzakelijk is of u blijft kijken. Neem anders plaats naast de tennisbanen, of ga naar de bar.
 • We houden in- en uitlooproutes aan.
  • In de Alphons Laudy kan iedereen de dojo in door de normale ingang. Er uit mag alleen door de andere deur, ook voor toiletbezoek.
  • Dit geldt ook voor de Dojo Amstelveen. In door de normale deur, eruit door de deur linksachter.

AANRAKEN, KNUFFELEN etc.

 • De enige mensen die in aanraking komen met judoka zijn Tycho en zijn assistenten. Toeschouwers gaan dus niet helpen met vastmaken van banden of soortgelijke handelingen.
 • Begeleiders: Probeer te zorgen dat highfives, knuffelen, etc. zoveel mogelijk wordt beperkt of vermeden.
 • Helaas! Er worden er voorlopig geen koekjes enz. na afloop uitgereikt.

REGISTRATIE

 • Mocht er toch iemand besmet raken dan is het beleid van de GGD om een contactlijst op te vragen. We zullen daarom bij de ingang een [simple_tooltip content=’Naam, postcode en huisnummer’]lijst bij gaan houden[/simple_tooltip] van iedereen die het pand betreedt. Die gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld, en worden vernietigd zodra de coronamaatregelen worden opgeheven.

Een ingekorte versie van dit bericht zullen we in de Whatsapp groep publiceren.

Situatie 06/08/2020 19:00

Beleid judolessen per 1/7

Beleid judolessen per 1/7


Zojuist is door de overheid medegedeeld dat het per 1/7 weer toegestaan is om ook binnen weer aan contactsporten te doen. Echter, de zomervakantie begint op 4 juli, en we vinden het niet opportuun om voor drie lesavonden nog de zalen klaar te maken. Dat laatste zullen we ergens in de zomervakantie doen, en dan zullen we volgens plan op 25 augustus weer de eerste lessen in Bovenkerk draaien, en op 26 en 28 augustus in de Alphons Laudy.

Data gecorrigeerd 10/08

Update toernooien

Update toernooien

We moeten helaas nog meer toernooien toevoegen aan de rij van afgelastingen:

 • Het toernooi in Zwitserland is definitief afgelast voor 2020 en zal in 2021 plaatsvinden;
 • Het toernooi in Ierland is definitief afgelast en vindt ook plaats in 2021, mogelijk al in februari.
 • Ons eigen BackToTexel III hebben we helaas moeten afgelasten vanwege de onzekere situatie.

Wat staat er nog te gebeuren?

 • Het Bushi Open in Arnhem is (voor zover ons bekend) niet afgelast. Maar aangezien het vlak na de lockdown plaatsvindt vinden we het niet verantwoord om met ongetrainde judoka daarheen te gaan. Daarom is daarvoor de inschrijving niet geopend.
 • Het kersttoernooi in Hoogeveen is nog niet aangekondigd maar vindt meestal pas halverwege december plaats. Dat wachten we dus nog af.

Voor Katastrof: het EK Kata vindt plaats op 12 en 13 december 2020. We wachten nog af hoe de JBN daarover besluit. Dat geldt ook voor de Hainaut Cup in Aiseau-Presles dat in oktober plaatsvindt en vooralsnog nog niet is afgelast.

COVID-19 protocol voor buitenlessen

COVID-19 protocol voor buitenlessen

Hieronder kun je het COVID-19 protocol van SNJF/BeterJudo vinden. Diegenen die in aanmerking komen voor de buitenlessen zijn afgelopen week gebeld door Tycho. Voor vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen. Lees het protocol goed!

Een paar aanvullende opmerkingen:

 • Het gaat in het protocol nadrukkelijk om ouders, dus geen begeleiders.
 • SNJF/BeterJudo is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de plaats die met linten is afgezet. Voor de gang van zaken in de rest van het park kunnen we geen verantwoording nemen.
 • Brengers en halers moeten na het brengen/halen vertrekken. Tenzij die natuurlijk aan het ouder/kind Judo deelnemen.
 • Het is de bedoeling om na de les onmiddellijk te vertrekken, zodat we de materialen kunnen klaarmaken voor de volgende les en de groepen elkaar niet tegenkomen.
 • We verzoeken iedereen zich strak aan de richtlijnen te houden. Alleen op basis daarvan hebben we toestemming om in het park te sporten. Overtredingen kunnen er voor zorgen dat die toestemming weer wordt ingetrokken, en dat willen we natuurlijk geen van allen.

Je kunt het protocol ook HIER downloaden. (3 pagina’s)

Covid 19 Protocol SNJF

Kletsen met Katastrof

Kletsen met Katastrof
Gisteravond was de 2e [Kletsen met Katastrof] teleconferentie. Deze tweede keer hadden we al weer meer deelnemers als de eerste! Gezellig om even met zijn allen bij te kletsen. Volgende week weer! We hebben het tot nu toe bij de Katastrof groep gehouden maar als je ook een keertje mee wilt doen, stuur dan een berichtje naar Bob en dan krijg je een uitnodiging.