We hebben een derde groep op dinsdag! Maarrr…

We hebben een derde groep op dinsdag! Maarrr…

Een derde groep!

Zoals bekend hebben we tussen 1600 en 1700 een reguliere groep, en tussen 1800 en 1900 een A-Judo groep. Met ingang van dinsdag 25 Februari is er nu ook een derde groep, tussen 1700 en 1800.

Maar we hebben ook een verzoek

Hierbij het dringende verzoek om niet binnen te lopen tijdens deze les. De kinderen in deze groep hebben een korte attentiespanne en zijn snel afgeleid. We verzoeken daarom iedereen om gedurende deze les op de gang te wachten, of je kunt ook naar het tennis kijken!

Bij voorbaat dank,
De dagelijkse leiding.

Werkzaamheden Meer en Vaart / Cornelis Lelylaan

Werkzaamheden Meer en Vaart / Cornelis Lelylaan
Het gaat om dit gedeelte van Meer en Vaart

Op maandag 2 maart starten de vervolg wegwerkzaamheden aan de Meer en Vaart voor de nieuwe bus 69, de Westtangent. De aannemer voert de werkzaamheden in gedeelten uit. In deze fase werkt de aannemer op het gedeelte tussen de Osdorpergracht en de Cornelis Lelylaan.

Autoverkeer richting Cornelis Lelylaan wordt dan omgeleid. Ook is het fietspad aan deze zijde afgesloten. Fietsers maken gebruik van het fietspad aan de overzijde. Begin mei verandert de verkeerssituatie. Hierover informeren we u in een volgende nieuwsbrief.

Voor diegenen die met een busje of taxi komen: GEEF HET DOOR!

Klik hier voor het bericht van de Gemeente Amsterdam

In Memoriam – Ben van der Eng (1953-2015)

In Memoriam – Ben van der Eng (1953-2015)

Ben van der Eng zou vandaag 67 jaar zijn geworden. Helaas, het mocht niet zo zijn. Op 22 mei 2015 nam hij afscheid en liet ons, zij het tijdelijk, verslagen achter. Maar de realisatie dat we zijn levenswerk niet zomaar konden laten liggen heeft ons verder doen gaan en nu staat SNJF, sterker dan ooit, aan de vooravond van grote veranderingen. Precies zoals Ben het gewild zou hebben: altijd verder, groter, mooier en met een ambitie die ver over de grenzen van ons krappe landje reikt.
We zijn inmiddels 5 jaar verder. SNJF en haar takken BeterJudo en Katastrof hebben meer bereikt dan we ooit hebben durven dromen. Ben is nog altijd in onze gedachten. Het is goed om op de schouders van een reus te staan.

Verhoging deelnemersbijdrage met ingang van 2020

Verhoging deelnemersbijdrage met ingang van 2020

Het bestuur van SNJF heeft besloten de deelnemersbijdrage voor BeterJudo met ingang van dit jaar te verhogen van € 225,- naar € 250,-.

We zijn hiertoe genoodzaakt omdat de kosten voor met name de huur van het lokaal door de Stichting Kolom per 1/1 enorm verhoogd worden. We doen er van alles aan om verder kosten te besparen, maar helaas is een verhoging van de deelnemersbijdrage op dit moment onvermijdelijk.

U zult in de loop van januari een factuur met het nieuwe bedrag ontvangen.

Het Bestuur van SNJF/BeterJudo

WE HEBBEN DE PLUIM GEWONNEN!

WE HEBBEN DE PLUIM GEWONNEN!


We hebben hem! Er zijn twee bezoekjes van de visitatiecommissie aan vooraf gegaan en felle concurrentie van twee andere verenigingen in Amsterdam, maar wij mogen de Amsterdamse Pluim 2019 op ons naam schrijven!
We willen de Gemeente Amsterdam bedanken, voor het stimuleren van de mogelijkheden voor mensen met een beperking, en Stichting De Pluim voor onze nominatie.
Een stukje erkenning voor ons bestuur, onze overmoeibare medewerkers, en we willen zeker niet de ouders en vooral onze judoka vergeten!
Iedereen die hier aan heeft bijgedragen:

Van harte bedankt!

“AFGEROND” meldingen uit de webshop.

“AFGEROND” meldingen uit de webshop.

Een aantal van u heeft ongetwijfeld dinsdagavond eèn of meer mailtjes uit de webshop gekregen, waarin gemeld wordt dat uw bestelling is afgerond. Het ging daarin vaak om oude bestellingen. Een en ander hangt samen met het opruimen van de winkeldatabase. Onze excuses voor eventuele overlast.

SNJF/BeterJudo neemt deel aan het Erasmus+ Project van de EU

SNJF/BeterJudo neemt deel aan het Erasmus+ Project van de EU

SNJF is al een tijdje bezig met de voorbereiding van het project “AUTJUDO” van de Europese Unie. Dit is een project, aangevoerd door de Spaanse universiteit Ramon Llull, waarin de positieve invloed van het beoefenen van Judo op mensen met autisme wordt onderzocht.
Het project wordt uitgevoerd door 7 samenwerkende organisaties, waaronder twee universiteiten, een aantal overkoepelende bonden en een aantal particuliere organisaties, waaronder de SNJF. De coördinatie is in handen van de Spaanse universiteit Ramon Llull, in Barcelona.

We zitten nog diep in de voorbereiding, maar in de komende maanden zullen we een aantal ouders van onze leden benaderen met de vraag of we, overigens anoniem, de voortgang van hun zoon of dochter drie jaar lang mogen volgen. De resultaten worden internationaal gepubliceerd, en leiden hopelijk tot een sterk verbeterde aanpak van judolessen voor mensen met ASS in de Europese Unie.