Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van SNJF of de copyrighthouder. Toestemming is altijd eenmalig en impliceert in geen geval goedkeuring tot verdere verspreiding.

Op deze site is alle mogelijke moeite gedaan om de herkomst van gebruikte media te achterhalen. Mocht u desondanks menen dat een van de gebruikte foto’s of video’s uw eigendom is, laat ons dat dan weten en dan zullen we deze zo snel mogelijk verwijderen, of voorzien van een bronvermelding.

Hoewel de meest van onze leden bij inschrijving toestemming hebben gegeven om hun foto’s op de site gepubliceerd te hebben, kan het altijd voorkomen dat u dit in een bepaalde gelegenheid niet wilt. In dat geval geeft u de filenaam door aan webmaster@beterjudo.nl en wordt de foto verwijderd. Let wel: Dit kan alleen als uzelf of uw kind op de foto zichtbaar is.