Corona Updates

Gedurende de Coronacrisis is dit de pagina waar we onze updates zullen plaatsen.

Sluiting nu tot en met 19 mei

Beste leden,

Helaas moeten we mededelen dat op last van de Rijksoverheid alle lessen tot en met 19 mei met onmiddellijke ingang zijn afgelast.

Daarnaast zijn alle evenementen tot september afgelast. We hebben dan ook besloten alle toernooien tot die tijd als afgelast te beschouwen. Naast de reeds afgelaste toernooien gaat het hier om het toernooi in Sučeava (Roemenië). Het toernooi in Zwitserland is heel vroeg in september en omdat we op dit moment niet kunnen inschatten wat de situatie rond die tijd is houden we dit toernooi nog even in beraad.

Namens het Bestuur van SNJF/BeterJudo
Bob Lefevere
Webmaster, vice-voorzitter.

Updates

Aanpassing 15/03 17:30: Op last van de overheid is de periode verlengd tot en met 6/4 (Was: 31/3). [link].
Aanpassing 23/03 19:30: Op last van de overheid is de periode verlengd tot 01/06 (Was: 06/04). [link].
Aanpassing 24/03 19:30: Na verduidelijking van de kant van de overheid blijkt de sluiting nog steeds tot en met 06/04 te zijn. Uiterlijk op die datum wordt het besluit herzien. [link].
Aanpassing 31/03 19:05: De Rijksoverheid heeft besloten de eerder genoemde maatregelen tot en met 28 april te verlengen.. [link].
Aanpassing 21/04 19:15: De Rijksoverheid heeft besloten de eerder genoemde maatregelen tot en met 19 mei te verlengen.. [link].