Zoals bekend lijdt Danny Hoogetoorn aan Multiple Sclerose en kan daardoor niet een volledige kata uitvoeren. Speciaal daarvoor heeft Tycho een “MS-kata” ontwikkeld waardoor toch een hele serie technieken gedemonstreerd kan worden. Dit is Danny’s kata op de OESN kata 2017.

Danny Hoogetoorn suffers from Multiple Sclerose and therefore cannot perform a complete kata. Instead, Tycho van der Werff developed a kata especially for Danny, so that a wide range of techniques can still be demonstrated. This is Danny’s performance at the OESN Kata 2017.

Danny’s Kata
%d bloggers liken dit: