Het Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds

Zoals bekend neemt SNJF regelmatig deel aan buitenlandse projecten, wedstrijden en andere evenementen. Vaak zijn deze activiteiten kostbaar, en moeten financieel minder draagkrachtige judoka daarom afzien van deelname.

Het bestuur vindt dat geen goede zaak. Daarom is besloten een Sociaal Fonds (SF) in te stellen. Dit fonds heeft tot doel om judoka op incidentele basis te ondersteunen, zodat deze ook met de groep aan onze activiteiten kunnen meedoen.

Het fonds wordt gevuld door 5% opslag te tellen bij de deelnamevergoeding van elk toernooi. Ook gaan sommige giften in het SF.

  • Er kan niet aangemeld worden voor het SF;
  • Het is niet mogelijk ondersteuning via het SF te verzoeken;
  • Over wie voor het SF in aanmerking komt, beslist het bestuur.