Iedereen van harte bedankt!

Iedereen van harte bedankt!

Beste deelnemers,

Inmiddels heeft vrijwel iedereen de factuur voor 2021 ontvangen. We hebben daar korting op gegeven omdat we, zoals bekend, vrijwel geen les kunnen geven in het eerste kwartaal vanwege de Coronamaatregelen. We waren echter blij verrast toen bleek dat een groot deel van u toch ook het resterende deel van de contributie had overgemaakt!

We willen iedereen daarom hartelijk bedanken voor uw bijdrage!