Gewoon G-Judo Katatoernooi 2022

In verband met de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus heeft het bestuur van stichting Gewoon G-Sport helaas moeten besluiten de 4e editie van het Gewoon G-Sport Special Needs kata toernooi te verplaatsen naar zaterdag 5 februari 2022.
Gezien de huidige ontwikkelingen en de onzekerheid omtrent de situatie begin 2021, acht het bestuur het op dit moment niet verantwoord om een evenement te organiseren in februari 2021.

Komend jaar zullen we de organisatie voor 2022 gaan opstarten, noteer 5 februari 2022 alvast in je agenda, in de loop van komend jaar krijgen jullie een uitnodiging!

Blijf gezond en we hopen jullie weer te mogen begroeten in Bodegraven op 5 februari 2022

Rye
Wilmar Geerlof
Stg. Gewoon G-Sport