Lestijden en Contact

Dag
Locatie
Van
Tot
Groep
Dinsdag
Ben van der Eng Dojo
Dr. Schaepmanlaan 7
1182 GM Amstelveen
16:30
17:30
Techniek/Wedstrijdgroep
17:45
18:30
Jeugd inclusief/aangepast
(Kinderen met meer begeleiding)
18:45
19:45
Ouderen inclusief/aangepast judo
Woensdag
Alphons Laudy VSO
Meer en Vaart 9
Nieuw-West
17:30
18:15
Jeugd extra begeleiding
18:30
19:30
Jeugd
19:30
20:30
Ouderen/Wedstrijdgroep
Vrijdag
Ben van der Eng Dojo
Dr. Schaepmanlaan 7
1182 GM Amstelveen
18:00
19:15
Kata groep 1
19:15
20:30
Kata groep 2
Zaterdag
Ben van der Eng Dojo
Dr. Schaepmanlaan 7
1182 GM Amstelveen
09:30
10:30
Peuters en Kleuters
10:30
11:30
7-9 jaar
11:30
12:30
Kinderen met een beperking

Contact

Adres

Vestiging Nieuw-West:
Alphons Laudyschool SO
Meer en Vaart 9
1068 KV Amsterdam

Vestiging Amstelveen:
Ben van der Eng Dojo
Dr. Schaepmanlaan 7
1182 GM Amstelveen

Mail: info@beterjudo.nl
Tel: +31 615 172 788 (Tycho van der Werff)
Bank: NL47 ABNA 0503 8903 67 tnv. BeterJudo
SNJF is aangesloten bij de JBN, nr. D5VM80B

 

Afbellen lessen

Afbellen is heel belangrijk! We stellen het op prijs als judoka worden afgemeld wanneer ze niet kunnen komen. Aangezien het personenvervoer waarmee velen naar ons toe komen helaas niet 100% betrouwbaar is (..), weten we dan in elk geval wie we niet hoeven te verwachten.

Afbellen gebeurt ALTIJD via Wil Kist-van der Eng: 0623045890.
WhatsApp is ook mogelijk.

Bel dus NIET af via Tycho of Christel- die zitten in de les en zien de berichtjes niet.

 

Instructies voor taxivervoer

  • Wij doen aan “warme overdracht”. Dat betekent dat de chauffeur naar binnen moet komen om de judoka op te halen. Dat moet bij de boeking van de rit gezegd worden.

  • Instrueer uw taxi om het volledige adres in te vullen in de navigatie. Bijvoorbeeld: “Meer en Vaart” brengt de taxi NIET bij de Alphons Laudy, “Meer en Vaart 9” wel.

  • In Amstelveen bij de Ben van der Eng Dojo rijdt de taxi door tot voor het gebouw.

  • Vervoer van en naar de lessen is altijd de verantwoordelijkheid van de judoka en zijn/haar begeleiders.

Parkeren bij de Ben van der Eng Dojo

Parkeren mag niet in de straat, maar om de hoek. Zie hier het kaartje: