5bfc644b-2dc8-4e4f-a2cc-48852bcd84ca
Zoals iedereen die onze communicatie volgt wellicht weet, gaat SNJF/Katastrof eind Juli van dit jaar met een grote groep van in totaal 56 judoka naar Japan. In samenwerking met een aantal judoscholen uit Nederland en Zweden gaan we daar twee weken lang Judotrainingen volgen in het land waar het allemaal begon, en uiteraard ook wat mee te krijgen van de Japanse cultuur.

Daarnaast hopen we de Japanners te laten zien wat Special Needs Judo nu echt inhoudt, en waartoe Special Needs Judoka allemaal in staat zijn, met name op het vlak van het Special Needs Judo Kata waarin SNJF/Katastrof nog steeds een voortrekkersrol vervult.

Zo’n reis is kostbaar, heel kostbaar. We hebben NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) bereid gevonden om deze onderneming financieel te ondersteunen, waarvoor we hen uiteraard zeer erkentelijk zijn.

Om op onze beurt ook NSGK weer te ondersteunen, zal SNJF ook dit jaar weer deelnemen aan de jaarlijkse collecte van 14 t/m 19 november.

In het kader van ons beleid van volledige openheid zal de reis naar Japan vastgelegd worden via de katastrof.nl blog middels dagelijkse fotoseries en verslagen.

NSGK draagt bij aan Project Japan!
%d bloggers liken dit: