Belangrijk: Vraag je oranje kaart aan!

Tijdens de uitreiking afgelopen woensdag is aan een aantal judoka verteld dat ze hun oranje kaart mogen aanvragen.
Een oranje kaart is de formele aanvraag voor het danexamen Judo, en is twee jaar geldig.
Het gaat om David Lefevere (nidan), Jim van den Broek (nidan), Abigail Teunissen (shōdan), Mitchel Schoonhoven (shōdan), Ryan Goos (shōdan) en Dion Sassen (shōdan).

De procedure is als volgt:

Klik hier voor het formulier

Print het uit en vul het in, en stuur het dan naar:
Dhr. R.M. van Zwieten: Grote Lijster 36, 1423 SG Uithoorn
Tegelijk maak je EUR 12,50 over op NL06RABO0370150007
Ten name van: JBN-NH te Hoorn,
o.v.v. de naam van de aanvrager, de tekst ‘Oranje Kaart JUDO’ en de betalingscode 00/00-88

We wensen jullie veel succes! Voorbereiding voor

Oranje kaart aanvragen
%d bloggers liken dit: