Gisteren waren er niet veel judoka’s aanwezig, we misten er minimaal twintig. Toch waren er maar drie judoka’s, ouders of begeleiders die netjes afgebeld hadden.

Even voor de duidelijkheid: De afspraak is nog altijd dat wanneer een judoka niet komt, er afgebeld wordt.
We willen namelijk in de gaten houden wie er wel en niet onderweg zou moeten zijn. Dat is vooral van belang aangezien de busjes waarmee de judoka’s gebracht en gehaald worden niet altijd even betrouwbaar zijn.

Afbellen gaat via Wil: 0623045890.

Over afbellen voor de lessen..
%d bloggers liken dit: