Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy policy voor Special Needs Judo Foundation/BeterJudo

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van beterjudo.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op beterjudo.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Special Needs Judo Foundation en specifiek beterjudo.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is webmaster@beterjudo.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

beterjudo.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

beterjudo.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde functionaliteit op de website zonder cookies niet of niet correct zal werken.

7) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

beterjudo.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

8) Fotografie
SNJF maakt grote hoeveelheden foto- en videomateriaal. Deelnemers aan BeterJudo en Katastrof geven expliciet toestemming (of niet) voor het gebruik van dit materiaal in uitingen van SNJF, tijdens het invullen van het inschrijfformulier. Dat laat onverlet dat SNJF individuele foto’s op incidentele basis zal verwijderen indien degene die daarop staat afgebeeld (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) daarom vraagt.

Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt zonder aanvullende toestemming gebruikt worden voor de SNJF nevenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld brochures, publicaties maar ook ten behoeve van publicaties voor onze internationale samenwerking met SNJU en de Europese Commissie.
Beleid is dat er normaal foto’s worden gemaakt, maar dat deelnemers waarvoor de bovengenoemde toestemming niet is gegeven onherkenbaar worden gemaakt door een zg. “blur”. Dit geldt ook voor de naam op hun rugemblemen, indien van toepassing.
Niettegenstaande dit beleid zijn wij echter van mening dat het maken van “livestreams” tijdens de coronacrisis ouders in staat stelt om naar hun kinderen te kijken en daarmee het belang van de wens van de individuele ouders overstijgt.

9) E-Mail
Deze website genereert een e-mail voor elke keer dat er een artikel wordt gepubliceerd. Een nieuw lid wordt als deel van de procedure automatisch aan deze email lijst toegevoegd. Stelt u daar geen prijs op, dan kunt u dat direct bij inschrijving aangeven. Bent u reeds ingeschreven, dan is het mogelijk om de “unsubscribe” link in de email aan te klikken, en daarmee deze emails te beëindigen.

De mailadressen worden extern beheerd, via onze provider MailChimp. In MailChimp bewaren we de voornaam, achternaam, emailadres en voor welke judoka de eigenaar van het desbetreffende emailadres verantwoordelijk is.

Het lijdt geen twijfel dat deze emails, vooral die van de categorie MEDEDELINGEN, een belangrijke vorm van communicatie zijn van het Bestuur naar onze leden. Hoewel het eenieder vrij staat de emails op elk gewenst moment te verwijderen, neemt SNJF geen enkele verantwoording voor problemen die ontstaan doordat informatie niet of niet geheel naar onze leden is overgekomen.

10) Webshop
De BeterJudo Webshop legt alleen namen en emailadressen vast, voorzover die relevant zijn voor het product. NAW-informatie is sinds augustus 2019 geschrapt, omdat we die simpelweg niet nodig hebben.

11) Welke rechten heeft u over uw data?
Als u op deze site reacties hebt achtergelaten of een aankoop heeft gedaan, dan is er informatie over u vastgelegd. U heeft het recht deze informatie in te zien of te laten verwijderen. Doe daarvoor een met redenen omkleed verzoek naar webmaster@beterjudo.nl, dan krijgt u binnen 72 uur een reactie.