Aanmelden voor BeterJudo v2024-02

17 Aantal verkocht

Ik meld de volgende judoka(s) aan: *

- Aanmeldingen zijn altijd tot wederopzegging. - We verwachten een opzegging middels email uiterlijk een maand voor het aflopen van de aanmelding.

Aan welke lessen doet deze judoka mee?

- Houd er rekening mee dat de lessen op woensdag plaatsvinden in Amsterdam-Osdorp - Met "Inclusieve groep" wordt bedoeld dat er zowel judoka met een beperking als judoka zonder beperking deelnemen.

Naam, adres en woonplaats

CONTACTPERSOON

Contactpersonen zijn heel belangrijk voor ons. Niet al onze judoka kunnen zelfstandig communiceren of begrijpen de berichten op onze website. Daarom willen we altijd minstens eén contactpersoon in onze gegevens hebben, die ook lid is van onze nieuwsbrief en van de MEDEDELINGEN WhatsApp groep, maar die we ook kunnen bereiken in het geval van calamiteiten.

Rol contactpersoon

Naam contactpersoon

Tweede contactpersoon?

Totaal opties:
Bestelling totaal:
Artikelnummer: BJ059244 Categorie: