Wie moet betalen?

BeterJudo heeft een speciale groep judoka, en uiteraard hebben wij daarom meer begeleiding nodig dan een reguliere judoclub. Zo zijn er vrijwilligers op wie we altijd een beroep kunnen doen, en dat geldt ook voor een aantal vaste chauffeurs. Hieronder proberen we de regels uiteen te zetten voor deelname en vergoedingen.

Voor wie geldt deze regeling?

Vooralsnog geldt deze regeling alleen voor de evenementen van BeterJudo. Het vervoer en de begeleiding van het Katastrof team heeft een totaal ander karakter en wordt anders geregeld.

Chauffeurs

Als je door BeterJudo wordt gevraagd om een of meer judoka mee te nemen (niet zijnde je eigen familie), dan mag je daarvoor een kilometervergoeding indienen gebaseerd op de route via Google Maps gerekend vanaf Meer en Vaart 9, Amsterdam (De Alphons Laudyschool). We zullen in de uitnodiging voortaan het aantal kilometers vermelden. Er zijn een aantal vaste chauffeurs, en die worden als eerste gevraagd om te rijden. Deze zijn vermeld in het lijstje onderaan de pagina.

Begeleiders en bestuursleden

Sommige van onze judoka hebben persoonlijke begeleiding, en voor anderen kunnen we volstaan met begeleiding door het normale team. Daarnaast is er het vaste team coaches dat altijd meegaat, en de mensen die door SNJF/BeterJudo als essentieel worden gezien. Deze mensen betalen niet mee als we naar een toernooi gaan.

Meerijdende supporters

Iedereen die meegaat om zijn/haar judoka aan te moedigen, met BeterJudo meerijdt en niet tot een van bovenstaande categorieën behoort, is een meerijdende supporter. Zij dienen zich aan te melden via de website. Zij betalen hetzelfde als de judoka (minus het deelnamegeld), en hebben ook recht op de traditionele frietjes na afloop (indien van toepassing). Tijdens een meerdaags evenement (Waarbij we bijvoorbeeld ergens overnachten) eten de meerijdende supporters gewoon mee, je hebt immers betaald. Wel wordt van supporters verwacht dat ze hand- en spandiensten verlenen als dat gevraagd wordt. Toernooien zijn geen vakantietripjes!

Zelfrijdende supporters

Zelfrijdende supporters begeven zich zelf naar de plaats van het evenement. Zij hoeven niet mee te betalen, maar hebben daarom dus ook geen recht op lunchpakketten, overnachtingen, patatjes-na-afloop en dergelijke.

Sociaal Fonds

5% van de prijs van een toernooi is bestemd voor het Sociaal Fonds. Dit fonds is bestemd voor judoka die niet de financiële middelen hebben om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Over het gebruik van het sociaal fonds beslist het bestuur.

Prijs van een toernooi

Een toernooi word geprijsd aan de hand van de afstand in kilometers gecombineerd met het geschatte aantal deelnemers, de deelnameprijs voor het toernooi en de genoemde regels. We zullen altijd proberen de kosten zo laag mogelijk te houden maar het zal duidelijk zijn dat een meerdaags verblijf in het buitenland duurder is dan een toernooi in (bijvoorbeeld) Purmerend.

Coaching

Coaching tijdens een toernooi wordt gedaan door de vrijwilligers, aangewezen door Tycho.

Lijst bestuur en vrijwilligers

Tycho van der Werff
Christel Mulder
Wil Kist-van der Eng
Bob Lefevere
Renske Vloothuis
Naima Far
Ger Caspers
Odile Springer
Paul Schoonhoven
Dennis Teunissen
Jolanda Boekhout
Henk de Vries
Inger de Vries
David Lefevere
Monique Lefevere
Mirjam Schrama
Joyce Kooge
Amanda van Dasselaar
Céline Spekkers
Paul Schepen