Regels rondom toernooien

Wie moet betalen?

BeterJudo heeft een speciale groep judoka, en uiteraard hebben wij daarom meer begeleiding nodig dan een reguliere judoclub. Zo zijn er vrijwilligers op wie we altijd een beroep kunnen doen, en dat geldt ook voor een aantal vaste chauffeurs. Sommige van deze medewerkers besteden veel geld uit eigen zak aan de activiteiten van BeterJudo.
Hieronder proberen we de regels uiteen te zetten voor deelname en vergoedingen.

Voor wie geldt deze regeling?

Vooralsnog geldt deze regeling alleen voor de evenementen van BeterJudo. Het vervoer en de begeleiding van het Katastrof team heeft een totaal ander karakter en wordt anders geregeld.

Chauffeurs

Als je door BeterJudo wordt gevraagd om een of meer judoka mee te nemen (niet zijnde je eigen familie), dan krijg je daarvoor een kilometervergoeding gebaseerd op de route via Google Maps gerekend vanaf Meer en Vaart 9, Amsterdam (De Alphons Laudyschool). Er zijn een aantal vaste chauffeurs, en die worden als eerste gevraagd om te rijden. Er gelden een aantal voorwaarden om chauffeur te mogen zijn, waaronder dat je een inzittendenverzekering hebt afgesloten voor je voertuig. Het feit dat je een keer bent gevraagd om te rijden, betekent niet dat je ook tot deze groep hoort.

Besluit het Bestuur dat je tot de vaste groep bestuurders/begeleiders mag toetreden, dan wordt er door SNJF een VOG voor je aangevraagd. We verwachten dat je daar alle medewerking aan verleent.

Begeleiders en bestuursleden

Sommige van onze judoka hebben persoonlijke begeleiding nodig, en voor anderen kunnen we volstaan met begeleiding door het normale team. Daarnaast is er het vaste team coaches dat altijd meegaat, en de mensen die door SNJF/BeterJudo als essentieel worden gezien. Deze mensen betalen niet mee als we naar een toernooi gaan. Daar zit echter een limiet aan: Judoka betalen nooit meer dan 125% van wat ze zouden betalen als iedereen zou bijdragen. In sommige gevallen betalen SNJF medewerkers dan ook wel degelijk mee, namelijk het bedrag dat boven die 125% uit komt.

Meerijdende supporters

Iedereen die meegaat om zijn/haar judoka aan te moedigen, met BeterJudo meerijdt en niet tot een van bovenstaande categorieën behoort, is een meerijdende supporter. Zij dienen zich aan te melden via de webshop. Zij betalen hetzelfde als de judoka (minus het deelnamegeld), en hebben ook recht op de traditionele frietjes na afloop (indien van toepassing). Tijdens een meerdaags evenement (Waarbij we bijvoorbeeld ergens overnachten) eten de meerijdende supporters gewoon mee, je hebt immers betaald. Wel wordt van supporters verwacht dat ze hand- en spandiensten verlenen als dat gevraagd wordt. Toernooien zijn geen vakantietripjes!
Als een supporter voor het eerst mee gaat tijdens een meerdaags toernooi, stellen we er prijs op eerst even kennis te maken. We moeten immers een paar dagen met elkaar doorbrengen en, zoals eerder vermeld: Het is nooit een vakantietripje, er wordt veel van de vrijwilligers gevraagd!

Zelfrijdende supporters

Zelfrijdende supporters begeven zich zelf naar de plaats van het evenement. Zij hoeven niet mee te betalen, maar hebben daarom dus ook geen recht op doos SNJF geregelde zaken als lunchpakketten, overnachtingen, patatjes-na-afloop en dergelijke. Uiteraard moeten ze wel het deelnamegeld betalen, en eventuele entreekosten (indien van toepassing)

Sociaal Fonds

De prijs van een toernooi wordt altijd vermeerderd met 5%. Dit bedrag is bestemd voor het Sociaal Fonds. Dit fonds is bestemd voor judoka die niet de financiële middelen hebben om aan bepaalde activiteiten deel te nemen.
Over toewijzingen van het sociaal fonds beslist het bestuur van SNJF. Er kan niet worden gecorrespondeerd over toewijzingen uit het fonds, noch kunnen er aanvragen worden gedaan. De toewijzingen van het Sociaal Fonds zijn strikt vertrouwelijk.

Prijs van een toernooi

De prijs van een toernooi wordt bepaald aan de hand van de afstand in kilometers gecombineerd met het vooraf geschatte aantal deelnemers, de deelnameprijs voor het toernooi, en voor meerdaagse reizen voeding, verblijf, eten en natuurlijk de kosten van de reis zelf.
We zullen altijd proberen de kosten zo laag mogelijk te houden maar het zal duidelijk zijn dat een meerdaags verblijf in het buitenland duurder is dan een toernooi in (bijvoorbeeld) Purmerend.

Coaching

Coaching tijdens een toernooi wordt gedaan door Tycho, Renske, Christel, David of eén van de dojo-assistenten, en nooit door de ouders. De meeste wedstrijdorganisaties staan dat overigens ook niet toe. Coaches hebben over het algemeen een coachkaart.