Financiële ondersteuning via Stichting Jeugdsportfonds Amsterdam

“Kinderen die sporten, ervaren meer plezier met anderen, versterken hun zelfvertrouwen, nemen een gezondere levensstijl aan en kunnen hun talent ontdekken en ontwikkelen!

Stichting Jeugdsportfonds Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen in groepsverband kunnen sporten.
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen. Deze kinderen worden door zogenaamde
intermediairs voorgedragen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam, dat na goedkeuring van de aanvraag, de contributie van een sportvereniging, of de aanschaf van een sportuitrusting betaalt.
Intermediairs zijn professionals, die veelal op scholen of in de jeugdhulpverlening werken, en die op de hoogte zijn van de situatie waarin kinderen leven.

Om in aanmerking te komen voor een financiële
vergoeding , zijn de hoogte van het gezinsinkomen (max. 110% van het minimuminkomen) en het bezit van een stadspas belangrijke voorwaarden.

Ga voor meer informatie naar de website van het Jeugdsportfonds Amsterdam via http://amsterdam.jeugdsportfonds.nl

Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding?
Vraag op de school van uw kind wie de Jeugdsportfonds intermediair is”.

U kunt met al uw vragen m.b.t. een aanvraag en betaling terecht bij het Sportservice Midden Nederland, te bereiken via consulent.amsterdam@jeugdsportfonds.nl en 0620074161.