Waarom zijn de gezichten op sommige foto’s “geblurred”?

De ouders van onze leden geven impliciet toestemming aan BeterJudo om de beeltenis van hun minderjarige kinderen te mogen gebruiken in de publicaties van BeterJudo: In de eerste plaats op onze website, maar ook publicaties van BeterJudo tijdens onze samenwerking met SNJF in de Erasmus+ projecten van de EU.

Echter, sommige kinderen op onze fotoseries zijn nog geen lid, of hun ouders willen absoluut niet dat hun gezicht wordt afgebeeld. En tijdens incidentele judo clinics zoals we die voor voor (bijvoorbeeld) scholen doen is de kans niet groot dat de deelnemers ook lid zijn. In die gevallen worden de gezichten van de kinderen “geblurred” zodat ze onherkenbaar zijn.

Er zijn nog vele andere redenen om iemands gezicht onherkenbaar te maken. Belangrijk om te weten is dat ouders altijd achteraf hiertoe kunnen besluiten. Dat kan door een emailtje aan webmaster@beterjudo.nl met de naam van de foto (die staat er altijd onder) en een goede beschrijving om welk kind het gaat. (In het onderstaande voorbeeld bijvoorbeeld: “201912182031_IMG_3648_20191218203130-L.jpg, derde van links vooraan”.

201912182031_IMG_3648_20191218203130-L.jpg

Zie het voorbeeld hieronder: