Gezien het beperkte aantal aanmeldingen (maar liefst 1!) hebben we helaas moeten besluiten om NIET aan het Appeltoernooi mee te doen. Diegenen die zich ingeschreven hebben zullen uiteraard hun inschrijfgeld terugkrijgen.

We gaan helaas NIET naar het Appeltoernooi