Afgelopen Vrijdag hebben Mitchell, Ryan en Dion hun danexamen afgerond, en we zeiden toen dat we 38 zwartebanders binnen SNJF/BeterJudo hebben. Dat bleek een klein beetje overdreven: Het zijn er er 37.

Het behalen van een dangraduatie is belangrijk in het kader van de empowerment van onze judoka’s. Het behalen van de 1e dan vergt jaren van training die uitmonden in een langdurig examen. Voor sommige van onze leden is dat examen aangepast vanwege fysieke of verstandelijke beperkingen, maar dat neemt niet weg dat het voor iedereen een lange en moeilijke weg is. Wij vinden dat de kwaliteit van de examens niet ter discussie mag staan; Special Needs judoka moeten net zo hard werken voor hun dangraden als hun collega-judoka zonder beperking. De aanpassingen in de examens zijn dan ook om de beperking van de judoka te omzeilen en zeker niet om het examen eenvoudiger te maken.
Om diezelfde reden is SNJF ook tegen het verstrekken van een dangraad als een judoka kampioen geworden is, of het uitvoeren van een betekenisloos examen om een judoka naar de zwarte band te tillen.

Judoka die de bruine band hebben behaald, worden uitgenodigd om op de vrijdagavond aan de dangraadtraining deel te nemen. Hier traint het Katastrof team, en worden de benodigde kata en technieken tot het kleinste detail doorgenomen. Dan blijkt ook wat de aanpassingen aan het examen moeten zijn. Is een judoka bijna klaar voor het examen, dan doen we een proefexamen, waar de gemaakte aanpassingen ook aan de examinatoren worden getoond. Keuren die het examen goed, dan volgt het echte examen en hebben we er waarschijnlijk een dangraadhouder bij.. want er is nog nooit een judoka van BeterJudo gezakt.

Welnu.. wie zitten er in dit illustere genootschap? De doorzetters, de mannen en vrouwen die elke vrijdag komen om hun Judo te verbeteren. Hieronder staan ze, op rang en alfabetisch, en voorzover we hebben ook met een afbeelding. Ex-leden worden aangeduid met *, en helaas zijn er ook overleden, aangeduid met ✝.

p.s: Waren we warempel onze voorzitter vergeten. Het zijn er toch 38!

De judoka

# Naam Graad
1 Tycho van der Werff 4 (Yondan)
2 Ben van der Eng ♰ 3 (Sandan)
11 Dennis Teunissen 3 (Sandan)
3 David Lefevere 2 (Nidan)
12 Dick Koene (*) 2 (Nidan)
Geen afbeelding
4 Renske Vloothuis 2 (Nidan)
5 Abigail Teunissen 1 (Shōdan)
6 Alan Tjong 1 (Shōdan)
7 Bas van Bueren 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
8 Bobi Dinciç * 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
9 Christel Mulder 1 (Shōdan)
10 Danny Hoogetoorn 1 (Shōdan)
13 Dion Sassen 1 (Shōdan)
14 Edward Bossinga ♰ 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
15 Gerard van den Hoogte * 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
16 Jimmy van den Broek 1 (Shōdan)
17 Joey Witte 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
18 Joyce Kooge 1 (Shōdan)
19 Jurgen Moolenaar * 1 (Shōdan)
20 Lorenzo Caspers * 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
21 Martijn Koenders 1 (Shōdan)
22 Matthijs van Maanen 1 (Shōdan)
23 Mitchell Schoonhoven 1 (Shōdan)
24 Robin Gerritsen 1 (Shōdan)
25 Ronald Monster * 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
26 Ryan Goos 1 (Shōdan)
27 Sacha Mulder 1 (Shōdan)
28 Sander Munnik * 1 (Shōdan)
29 Sandra Kattenvilder * 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
30 Shannon Homburg * 1 (Shōdan)
31 Stefan van den Hoogte 1 (Shōdan)
32 Susanne Makkinje * 1 (Shōdan)
Geen afbeelding
33 Thomas Schepen 1 (Shōdan)
34 Frank Bonsen * 1 (Shōdan, club)
Geen afbeelding
35 Harm Petter * 1 (Shōdan, club)
Geen afbeelding
36 Niels Lorist * 1 (Shōdan, club)
37 Robin Brugman * 1 (Shōdan, club)
Geen afbeelding
We hebben er 38 37 toch 38!
%d bloggers liken dit: