Wesley is stoer (vlog)

Dit is een filmpje uit de vlog van Wesley Sauren. Zijn begeleider volgt Wesley tijdens een judoles bij BeterJudo.

Wesley’s moeder gaf SNJF/BeterJudo toestemming om dit filmpje te publiceren.